Vertikalmarkiser

Vertikalmarkiser eller systemmarkiser som de också kallas är i princip vidareutvecklade rullgardiner som består av en rund kassett, duk och sidoskenor helt utformade för montering utomhus. Komponenterna och montering är anpassade för utomhusbruk och alla sorters sol, vind och vatten.

Detta solskydd / insynskydd har en enkel och prismässigt konkurrenskraftig konstruktion. Med sina smidiga profiler och kompakta design är vertikalmarkiser lätta att passa in i alla typer av fönsterkonstruktioner och därmed också i existerande fönster. Normalt monteras den utvändigt, men de kan också monteras invändigt. Vid utvändigt montage är vertikalmarkiser den typ av manöverbara solskydd som påverkar fasadens utseende minst.

Vertikalmarkiser eller systemmarkiser är dekorativa, praktiska och pryder ofta väggarna på sjukhus, hotell, affärsbyggnader. Även ett och annat flerfamiljshus. De kan fås med transparent duk (PVC belagd glasfiberväv) som hindrar solstrålar och insyn utan att särskilt påverka utsikten. Kan göras personliga utifrån den stora kollektionen av högvärdiga, ljusäkta, färgbeständiga och rötsäkra akryldukar i flera färger.

Duken är transparent vilket ger möjlighet att bevara den visuella kontakten med omgivningen samtidigt som den släpper igenom begränsat ljus. Den kan även fås i ett antal olika färger.

4000

Vertikalmarkiser modell 4000 eller screen som den också kallas är i princip en vidareutvecklad rullgardin som består av en rund kassett, duk och sidoskenor helt utformade för montering utomhus. Detta solskydd / insynskydd har en enkel och prismässigt konkurrenskraftig konstruktion. Med sina smidiga profiler och kompakta design är screen lätta att passa in i alla typer av fönsterkonstruktioner och därmed också i existerande fönster. Normalt monteras den utvändigt, men de kan också monteras invändigt. Vid utvändigt montage är screen den typ av manöverbara solskydd som påverkar fasadens utseende minst.

Vertikalmarkiser modell 4000 eller systemmarkis dekorativa, praktiska och pryder ofta väggarna på sjukhus, hotell, affärsbyggnader, och även ett och annat flerfamiljshus. De kan fås med transparent duk (PVC belagd glasfiberväv, som hindrar solstrålar och insyn utan att särskilt påverka utsikten) och kan också kan göras helt personliga utifrån kollektionen av högvärdiga, ljusäkta, färgbeständiga och rötsäkra akryldukar i flera färger.

Duken är transparent vilket ger möjlighet att bevara den visuella kontakten med omgivningen samtidigt som den släpper igenom begränsat ljus. Den kan även fås i ett antal olika färger.

4100

Vertikalmarkiser modell 4100 eller Markisolett som den också kallas är i princip en kombination av rullgardin och markis. Konstruktionen består av en rund kassett, duk, fallarm och sidoskenor helt utformade för montering utomhus. Screen 4100 har en enkel och prismässigt konkurrenskraftig konstruktion. Med sina smidiga profiler och kompakta design är dom lätta att passa in i alla typer av fönsterkonstruktioner och därmed också i existerande fönster. Normalt monteras screen utvändigt, men de kan också monteras invändigt. Vid utvändigt montage är screen den typ av manöverbara solskydd som påverkar fasadens utseende minst.

Vertikalmarkiser modell 4100 eller Markisolett är dekorativa, praktiska och pryder ofta väggarna på sjukhus, hotell, affärsbyggnader, och även ett och annat flerfamiljshus. De kan fås med transparent Screen-duk (PVC belagd glasfiberväv, som hindrar solstrålar och insyn utan att särskilt påverka utsikten) och kan också kan göras helt personliga utifrån kollektionen av högvärdiga, ljusäkta, färgbeständiga och rötsäkra akryldukar i flera färger.

Duken är transparent vilket ger möjlighet att bevara den visuella kontakten med omgivningen samtidigt som den släpper igenom begränsat ljus. Den kan även fås i ett antal olika färger.

Vertikalmarkis Zip

Detta solskydd / insynsskydd, vertikalmarkis Zip, har en enkel och prismässigt konkurrenskraftig konstruktion. Med branschens smidigaste profiler och kompakta design är vertikalmarkis Zip lätta att passa in i alla typer av fönsterkonstruktioner också i existerande fönster. Trots sitt diskreta utseende är Zip  mycket tålig mot vind. Eftersom Zip monteras utomhus hindrar den effektiv värmen att komma in och vid kallt väder hindrar den avkylning vid fönsten.

Duken är transparent vilket ger möjlighet att bevara den visuella kontakten med omgivningen samtidigt som den släpper igenom begränsat ljus. Den kan även fås i ett antal färger.

Vertikalmarkiser Zip 95
Max bredd: 3000 mm
Max höjd: 3000 mm
Vertikalmarkiser Zip 120
Max bredd: 5000 mm
Max höjd: 4000 mm

Knapp-TekInfrR