Garantier

Garantin gäller för följande solskyddsprodukterna; fasadpersienner, lamellgardiner, markiser, motorer och automatik, mörkläggning, persienner, plisségardiner, rullgardiner, solfilm, solskärmar, utvändiga solskyddsjalusier och screen. Som är levererade och monterade inom Sverige.

”Svenska Solskyddsförbundet övertar säljarens garantiförpliktelser om säljaren vägrar eller ej kan fullgöra sina åtaganden enligt detta garantivillkor”

”Parterna förbinder sig att följa beslut fattade av Allmänna reklamationsnämnden”

 

AAA

 

Bris